Untangle Gateway 6.2.0

Przed 10 czerwca wydano system Untangle Gateway 6.2.0. Dystrybucja ta bazuje na Debianie. System działa jako router albo zapora firewall. W tym wydaniu pojawiły się dwie bardzo ciekawe usługi multiWAN: WAN Balancer oraz WAN Failover.

Dodano też narzędzie Ad Blocker, które pomaga w filtrowaniu reklam. Narzędzie WAN Balancer umożliwia łączenie sześciu różnych połączeń w jedno. Możliwe jest także ustawienie priorytetów dla poszczególnych dostawców łącza.

Kolejnym softem jaki zaimplementowano w nowej wersjji Untagle Gateway jest WAN Failover, który pozwala na przełączanie się na zapasowe łącza. Narzędzie loguje każde takie przełączenie oraz liczy statystki dostępności łączy.

Obraz ISO z systemem zajmuje około 450MB. Download: untangle.com.

Comodo Internet Security

comodo internet securityPojawiła się polska wersja programu chroniącego komputer- Comodo Internet Security 3.9

Comodo Internet Security to rozbudowany kompleksowy kapiet zabezpieczający, którego główne składniki to: zapora systemowa Comodo Firewall Pro wraz z programem antywirusowym Comodo AntiVirus. Zapora posiada funkcję monitorowania uruchamianych procesów, protokołów oraz przesyłanych pakietów.

Część antywirusowa chroni komputer w czasie rzeczywistym (to jest oczywiście podstawowa funkcja). Program potrafi chronić rejestr.