Prace nad Ruby 1.9.2

25 grudnia mają się zakończyć prace nad wersją 1.9.2 interpretera języka Ruby. Pierwsze prezentacje dotyczące nowości i zmian zostały już zaprezentowane na japońskiej konferencji Ruby Kaigi 2009. O poszczególnych modyfikacjach można przeczytać, studiując materiały ze spotkania.

Niektóre ze standardowych bibliotek zostaną przepisane od nowa lub gruntownie poprawione. Dotyczy to komponentów: socket, time, pipe, open3 i pty. Poza tym programiści skupią się na:

  • zmianach w maszynie YARV (Yet Another Ruby VM),
  • obsłudze debuggera,
  • obsłudze profilera,
  • obsłudze wywołań DTrace dla systemów FreeBSD, OpenSolaris i Mac OS X,
  • włączeniu SQLite jako domyślnej biblioteki,
  • zmianach w bieżącym wydaniu Ruby’ego (wydanego w lutym).