TrueCrypt 6.2

TrueCryptWażna informacja dla użytkowników aplikacji przeznaczonej do szyfrowania danych na dyskach. Program TrueCrypt doczekał się wersji 6.2 – uaktualnionej bez nowych funkcji.
Program dla Windows korzysta z bufora typu read-ahead, dla zwiększenia prędkości odczytu – w przypadku dysków SSD (Solid State Disk) nawet o 30 do 50%.

TrueCrypt jest dostępny dla platform: Windows, Linux i Mac OS X.

TrueCrypt 6.2 dla systemów Vista, XP i 2000 to instalator, w wersji dla Mac OS-a X pakietu .dmg. Aplikacja jest też możliwa do instalacji w dystrybucjach openSUSE i Ubuntu.

Więcej informacji oraz pliki instalacyjne znaleść można na stronie TrueCrypt.