Lunuxowe jądro 2.6.30 – głównie nowe systemy plików

Główną nowością nowej edycji linuxowego jądra systemowego w wersji 2.6.30 jest obsługa systemu plikow NILFS2. System plików NILFS2 oferuje szybkość, niezawodność oraz możliwość cofania się w historii zmian i odczytywania poprzedniej zawartości zmodyfikowanych plików. Pozostałe nowe systemy plików to POHMELFS oraz DST. Parallel Optimized Host Message Exchange Layered File System to rozproszony system plików o wysokiej wydajności pozwalający na jednoczesny, zbalansowany odczyt z wielu hostów i równoczesny zapis do innych hostów w sieci. Posiada pamięć podręczną dla danych i metadanych. Jest lepszym systemem plików od znanegoNFSa niemal pod każdym względem. Distributed STorage pozwala generować sieci przechowujące dane przy zachowaniu dużej szybkości. Można za jego pomocą połączyć sporo lokalnych lub zdalnych węzłów w jedną liniową bądź mirrorowaną (działającą równolegle) strukturę. Może działać na różnych typach sieci i różnych protokołach. Pozwala szyfrować dane dla przesyłania niezaufanymi kanałami.

W nowej edycji jądra zaimplementowano obsługę Reliable Datagram Sockets (RDS). Protokół RDS umożliwia komunikację międzyprocesową pomiędzy serwerami w klastrze. Wykorzystuje tylko jedno gniazdo do komunikacji z drugim hostem, niezależnie od ilości procesów komunikujących się.

Fastboot – to kolejna nowinka w systemie plików NILFS2. Dzięki tej nowości dłuższe operacje wykonywane podczas bootowania, szczególnie czekające na odpowiedź sprzętu, będą mogły być wykonywane równolegle, co przyspieszy uruchamianie się całego systemu. Standard IEEE 802.11w jest równiej od teraz wspierany, który zwiększa bezpieczeństwo ramek zarządzających w sieciach bezprzewodowych.
Kolejną nowością jest wsparcie systemu plików EXOFS, króry jest przeznaczony dla urządzeń magazynujących dane w sposób obiektowy. W omawianym jądrze Linuxa 2.6.30 pojawił się system plików NFS 4.1., FS-Cache, system plików cache’ujący pliki w sieci lokalnej. Współpracuje z NFS i AFS ale jego główna warstwa może działać także z innymi systemami plików, nawet niesieciowymi.

Dodano Tomoyo, funkcję zarządzającą prawami dostępu do plików w oparciu o ich ścieżki. Tomoyo to altermatywa dla Mandatory Access Control. Zaimpelemtowano obsługę Integrity Management Architecture, która pozwala wykrywać zmiany w plikach spowodowane przez włamywacza.

Więcej informacji o nowym jądrze systemu Linux.

OpenSolaris 2009.6

OpenSolaris 2009.6 to najnowsza wersja uniksowego systemu wydanego przez Sun. Uaktualniony został zestaw oprogramowania, wprowadzono wiele nowych funkcji, które powinny przypaść do gustu zarówno programistom, administratorom, jak i użytkownikom. Program Time Slider pozwala na łatwe tworzenie i zarządzanie zapisanymi stanami (snapshotami) systemu plików ZFS. Codeina to aplikacja przeznaczona do multimediów. Aplikacja nadzoruje proces instalacji dodatkowych kodeków dla bazujących na frameworku GStreamer aplikacji audio-wideo: Rhythmbox, Totem i Songbird. W OpenSolarisie jest też centrum multimedialne Moovida ( Elisa).

Projekt Crossbow powiększył możliwości OpenSolarisa w mechanizm wirtualizacji sieciowej z dołączonym zarządzaniem zasobami. Wirtualizacja obejmuje cały stos sieciowy, używając kontrolera VNIC (Virtual Network Interface Controller), wirtualnych przełączników, wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) w połączeniu z własnymi funkcjami routingowymi i firewallowymi. Dzięki zmodyfikowanej obsłudze natywnego protokołu CIFS – teraz może być ona realizowana między innymi z użyciem opcji host-based Access-Control – systemy z rodziny OpenSolaris mają lepiej współpracować ze światem Windows. Narzędzie Suna Open HA Cluster pozwala na pracę z klastrami. Dla programistów włączeno zestaw SDK JavaFX oraz nowe próbki DTRace dla PHP i MySQL.

Hardware Compatibility List – to strona z opisem platform, z którymi współpracuje OpenSolaris.