Python 3.1

Z końcem czerwca wydano wersję 3.1 języka skryptowego Python. Z dokumentu Release Notes, w nowej wersji wielki nacisk położono na zmiany pod względem sprawności i stabilności działania funkcji, które zostały wprowadzone wraz z niezgodną z wcześniejszymi edycjami odnogą rozwojową 3.x.x.

Typ int został wyposażony w metodę bit_length, która odzwierciedla liczbę bitów, jakie są niezbędne dla przedstawienia jego argumentu w pliku binarnym.

Od nowa (i w języku C) napisany został moduł I/O, który ma teraz działać od 2 do 20 razy szybciej niż wcześniej. Znajdziemy również nowy moduł testowy (Unit Test), zawierający funkcje Test Skipping i nowe metody Assert. Nowe jest również API OrderedDict, które zależnie od podanego klucza dokonuje trwałego porządkowania elementów.

Druga wersja RC języka Python 3.1

Wolny i otwarty język programowania Python doczekał się drugiego wydania Release Candidate wersji 3.1. Edycja ta zawiera około 20 poprawek błędów. Wersja RC nie jest wersją ostateczną, choć kandydującą. Nie należy więc jej wdrażać w życie.

W zaktualizowanej dokumentacji Pythona programiści znajdą informacje na temat tego, co w wersji 3.1 zmieniło się w porównaniu z wcześniejszym wydaniem 3.0. Zapoczątkowana w grudniu trzecia linia rozwojowa Pythona jest niekompatybilna z wcześniejszymi wersjami. Aktualna stabilna edycja języka nosi numer 3.0.1.

Python 3.1 beta

Python7 maja pojawiła się pierwsza wersja testowa wolnego i otwartego interpretera Python. Aktualna wersja to 3.1 beta.
W becie zainstalowano mechanizm Non-decodable Bytes in System Character Interfaces (PEP 383). Jest to bardzo pomocne podczas operowania na łańcuchach tekstowych pochodzących z systemu (nazwach plików, wartościach zmiennych środowiskowych i argumentach linii komend), które zawierają sekwencje bajtowe kodujące znaki wykraczające poza standardowy alfabet ASCII. Od teraz będzie można zaznaczyć tryb bajtowy albo znakowy, wykorzystującym łańcuchy Unicode.

Dla zainteresowanych Pythonem – lista zmian wprowadzonych w tej wersji. Oto lista zmian pomiędzy alfą i betą.