Bezpłatny podręcznik o Linuksie i aplikacjach Open Source

Polska Grupa Użytkowników Linuxa wraz z firmą Novell przygotowały dwutomowy polskojęzyczny podręcznik do nauki systemu Linux i wielu popularnych aplikacji o otwartym kodzie źródłowym (Open Source). Podręcznik jest opublikowany wraz z wolną licencją,  można go więc bezpłatnie pobierać, powielać w celu nieodpłatnego przekazywania kolejnym osobom. Materiał dydaktyczny zawarty w książce został przygotowany przez dział szkoleniowy Novell Training Services i oparty na systemie operacyjnym SUSE Linux Enterprise Desktop. Całe potrzebne do nauki oprogramowanie jest przygotowane do bezpłatnego pobrania na stronie firmy Novell. Tłumaczenie podręcznika sfinansowała firma Novell. Ostateczna wersja powstała przy zaangażowaniu członków Polskiej Grupy Użytkowników Linuxa.

Pierwszy tom podręcznika przeznaczony jest dla początkujących użytkowników Linuksa. Omówione są w nim zasady tworzenia oprogramowania w modelu Open Source, historia rozwoju systemów Unix i Linux, proces instalowania systemu operacyjnego. Opisano w nim zasady poruszania się w środowisku graficznym (zarówno GNOME, jak i KDE), posługiwanie przeglądarką Firefox, pakietem biurowym OpenOffice.org, komunikatorem Gaim i klientem poczty Evolution. Został dokładnie opisany popularny kombajn graficzny Gimp oraz aplikacje do odtwarzania multimediów.

Drugi tom podręcznika kierowany jest do bardziej zaawansowanych użytkowników Linuxa. Omawia architekturę systemu Linux, budowę powłoki (tzw. shell), narzędzia do zarządzania oprogramowaniem systemowym, plikami, tworzeniem skryptów, a także podstawy programowania.

Podręcznik można pobrać ze strony PLUG w formie plików PDF lub OD.

myCMDB od Novell’a

novellJest dostępne nowe narzędzie o nazwie myCMDB od firmy Novell. Program służy do obsługi baz danych do zarządzania konfiguracją w modelu społecznościowym.  myCMDB jest obsługiwy przez przeglądarkę internetową, która – wykorzystując mechanizmy sieci społecznościowych – zapewnia bezprecedensową funkcjonalność, dostępność i dokładność korporacyjnych baz danych do zarządzania konfiguracją (CMDB, configuration management database). myCMDB udostępnia jednolity widok sfederowanych zasobów centrów danych w dowolnych środowiskach fizycznych lub wirtualnych. Klientom mogą budować elastyczne, zgodne interoperacyjne centra danych nowej generacji w oparciu o istniejące zasoby informatyczne.

Poniżej tylko najważniejsze możliwości i funkcje myCMDB:

  • Architektura społecznościowa z widokami danych CMDB przy uwzględnieniu ról;
  • Oparte na rolach profile użytkowników, pozwalające dostosowywać ich strony domowe do indywidualnych potrzeb, społecznościowy mechanizm aktualizacji i raporty;
  • Inteligentny i intuicyjny mechanizm (jak w Google), umożliwiający wyszukiwanie informacji o nazwach, klasach, atrybutach, zależnościach i flagach elementów konfiguracji;
  • Wbudowany mechanizm graficznego podglądu zależności, prezentujący intuicyjny, dynamiczny i przejrzysty model infrastruktury informatycznej;
  • Osobiste środowisko modelowania, umożliwiające dynamiczne projektowanie i analizowanie danych CMDB bez modyfikowania zawartości produkcyjnego środowiska CMDB, pozwalające tworzyć, modyfikować i usuwać elementy konfiguracji i informacje o ich zależnościach;

Więcej informacji o myCMDB znaleźć można na stronie Novella.