myCMDB od Novell’a

novellJest dostępne nowe narzędzie o nazwie myCMDB od firmy Novell. Program służy do obsługi baz danych do zarządzania konfiguracją w modelu społecznościowym.  myCMDB jest obsługiwy przez przeglądarkę internetową, która – wykorzystując mechanizmy sieci społecznościowych – zapewnia bezprecedensową funkcjonalność, dostępność i dokładność korporacyjnych baz danych do zarządzania konfiguracją (CMDB, configuration management database). myCMDB udostępnia jednolity widok sfederowanych zasobów centrów danych w dowolnych środowiskach fizycznych lub wirtualnych. Klientom mogą budować elastyczne, zgodne interoperacyjne centra danych nowej generacji w oparciu o istniejące zasoby informatyczne.

Poniżej tylko najważniejsze możliwości i funkcje myCMDB:

  • Architektura społecznościowa z widokami danych CMDB przy uwzględnieniu ról;
  • Oparte na rolach profile użytkowników, pozwalające dostosowywać ich strony domowe do indywidualnych potrzeb, społecznościowy mechanizm aktualizacji i raporty;
  • Inteligentny i intuicyjny mechanizm (jak w Google), umożliwiający wyszukiwanie informacji o nazwach, klasach, atrybutach, zależnościach i flagach elementów konfiguracji;
  • Wbudowany mechanizm graficznego podglądu zależności, prezentujący intuicyjny, dynamiczny i przejrzysty model infrastruktury informatycznej;
  • Osobiste środowisko modelowania, umożliwiające dynamiczne projektowanie i analizowanie danych CMDB bez modyfikowania zawartości produkcyjnego środowiska CMDB, pozwalające tworzyć, modyfikować i usuwać elementy konfiguracji i informacje o ich zależnościach;

Więcej informacji o myCMDB znaleźć można na stronie Novella.