Instalacja serwera PHP

Serwer WWW

PHP pracuje po stronie serwera, dlatego aby móc testować nasze skrypty w przeglądarce internetowej, musimy postawić taki na własnym komputerze. Nasz wybór padł na program o otwartych źródłach Apache HTTP Server rozwijany przez Apache Foundation (httpd.apache.org). Jest to najchętniej wykorzystywany serwer WWW na świecie, obsługujący prawie 60% wszystkich witryn, a przy tym bezpieczny i łatwy w konfiguracji. Dostępne jest wiele wersji na różne systemy operacyjne.

PHP komunikuje się z serwerem WWW na trzy sposoby:

 1. CGI – (Common Gateway Interface). PHP jest tu uruchamiane przez serwer jako samodzielna aplikacja na czas wykonywania skryptu. Rozwiązanie to jest niezwykle niewydajne przy większym natężeniu ruchu, ponieważ dla każdego żądania musi zostać odpalona nowa, niezależna kopia interpretera, jednak dobry administrator potrafi zdziałać cuda, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wykonywanych skryptów.
 2. Moduł serwera – do najpopularniejszych serwerów można podłączyć PHP jako moduł. Znacząco zwiększa wydajność, lecz utrudnia zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na serwerze.
 3. FastCGI – rozwiązanie łączące w sobie zalety CGI oraz wydajność modułów.

W tym podręczniku opisane zostaną pierwsze dwa sposoby. Wsparcie dla FastCGI jest w PHP bardzo słabo udokumentowane oraz wymaga skorzystania z nieoficjalnych dodatków, przez co stanowi wyzwanie nawet dla doświadczonych administratorów.

Baza danych

PHP sprawdza się najlepiej przy przetwarzaniu danych, lecz do ich przechowywania używana jest najczęściej niezależna aplikacja, np. relacyjna baza danych. Dane w bazie przechowywane są jako rekordy w tabelach o określonej strukturze, a słowo „relacyjny” oznacza, iż mogą istnieć wszelkiego rodzaju powiązania między tabelami. Do komunikacji z bazami wykorzystywany jest specjalny język: SQL, którego podstawy także niebawem poznamy.

Wśród programistów PHP największą popularnością cieszy się baza danych darmowa do użytku domowego MySQL produkowana przez szwedzką firmę MySQL AB (www.mysql.com). Także i ona współpracuje z każdym popularnym systemem operacyjnym, a przy tym nietrudno znaleźć pomoc w przypadku ewentualnych kłopotów.

Biblioteki dodatkowe

Jeżeli pracujesz na systemie Unix/Linux i chciałbyś zainstalować PHP ze źródeł, musisz upewnić się, że posiadasz zainstalowane wszystkie dodatkowe biblioteki. Zazwyczaj powinny być one już dostępne np. jako pakiety, ale na wszelki wypadek podamy adresy, pod którymi można je zdobyć:

Instalując PHP w systemach Windows, wszystkie biblioteki dostarczane są razem z pakietem instalacyjnym.

Porada Porada
Jeżeli któryś z adresów będzie nieaktywny, pamiętaj o wykorzystaniu wyszukiwarki Google do odnalezienia potrzebnego Ci pliku.

Proces instalacji

Instalacja PHP zostanie przeprowadzona w kilku etapach:

 1. Instalacja Apache
 2. Instalacja MySQL
 3. Instalacja PHP
 4. Integracja PHP z serwerem WWW
 5. Testowanie

Skupiliśmy się na dwóch najpopularniejszych platformach:

 • Unix/Linux (instalacja ze źródeł)
 • Windows (przy pomocy instalatorów)

W przypadku instalacji na systemie Windows wszystkie aplikacje kopiowane będą do jednego katalogu: D:/Serwer/. Systemy uniksowe same wybiorą odpowiednie katalogi zgodnie ze swą własną strukturą.

Wszystkie liczące się dystrybucje systemu Linux posiadają wymienione tu aplikacje dostępne jako pakiety. W podręczniku nie będziemy opisywać, jak je z nich zainstalować, ponieważ opis rozrósłby się do niewyobrażalnych rozmiarów. Jeżeli jesteś zainteresowany tym sposobem instalacji, poszukaj odpowiedniego poradnika w dokumentacji twojej dystrybucji.

Alternatywny sposób instalacji

Możemy również posłużyć się gotowym pakietem WAMP, który zawiera wszystkie wymienione wyżej składniki. Przykładowym zestawem tego typu jest program VertrigoServ, który zawiera polskie tłumaczenie i znacznie ułatwia instalacje i zarządzanie poszczególnymi komponentami serwera.

W zeszycie ćwiczeń podręcznika informatyki dla gimnazjum znajduje się dział Serwer WWW wraz z bazą danych i PHP opisujący w skrócie instalację i uruchomienie pakietu XAMPP.

Instalacja Apache HTTP Server

Aby wygodnie testować skrypty PHP i generowane przez nie witryny internetowe, należy postawić na własnym komputerze prywatny, testowy serwer WWW. Zadanie to jest bardzo proste i sprowadza się do zainstalowania jednego programu.

Najpopularniejszym wykorzystywanym w Internecie serwerem WWW jest program o otwartych źródłach Apache HTTP Server rozwijany przez Apache Foundation. Zarówno dokumentację, jak i pakiety instalacyjne można znaleźć pod adresem httpd.apache.org.

Dokument ten pokazuje, jak zainstalować Apache na różnych systemach operacyjnych.

Instalacja w systemach Unix/Linux

Kompilacja ze źródeł

Ten moduł jest niekompletny.

Pakiety

Serwer Apache oraz inne niezbędne programy można także zainstalować z pakietów dołączonych do Twojej dystrybucji Linuksa, jednak z powodu ich różnorodności nie będziemy w tym podręczniku omawiać szczegółowo instalacji na każdym z nich. Podajemy jedynie ogólne wskazówki, jak przystosować pakiet do uruchamiania przykładów z podręcznika. Bardzo prawdopodobne, że na stronie internetowej twojej dystrybucji znajduje się artykuł opisujący dokładnie instalację zestawu Apache + PHP, dlatego tam też odsyłamy po szczegóły.

Aby zainstalować serwer Apache z pakietu, upewnij się, że twoja dystrybucja go zawiera (pamiętaj, aby wybrać wersję 2.x), a następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji dla twojego menedżera pakietów. Przeważnie pakiet automatycznie konfiguruje też serwer do pracy. Pliki konfiguracyjne odnajdziesz najczęściej w katalogu /etc/apache, natomiast strony WWW można otwierać z /var/www. Zmienimy sobie ten ostatni katalog tak, aby każdy użytkownik systemu miał na swoim koncie katalog www.

 1. Otwórz plik httpd.conf (katalog /etc/apache)
 2. Znajdź dyrektywę UserDir i ustaw ją na /home/*/www
 3. Poniżej znajduje się znacznik <Directory> – ustaw w nim identyczną ścieżkę (konfiguracja katalogu kont)

W ten sposób, jeżeli w swoim katalogu domowym utworzysz katalog WWW, będziesz mieć dostęp do znajdujących się w nim plików poprzez adres http://localhost/~nazwa_uzytkownika/.

Możesz teraz uruchomić serwer Apache poprzez skrypt startowy demona znajdujący się wraz z innymi (np. w katalogu /etc/rc.d/ albo /etc/init.d/ w zależności od dystrybucji). Pamiętaj, że jest to na razie tylko serwer, do którego wciąż musimy podpiąć PHP. Zajmiemy się tym w następnym rozdziale.

Instalacja w systemach Windows

Pobieramy ze strony httpd.apache.org najnowszą wersję instalacyjną (MSI Installer) dla systemu Windows (w chwili pisania – 2.0.55). Uruchamiamy instalator i po trzech kliknięciach „Next” pojawia się formularz, w którym wpisujemy następujące dane:

Network Domain localhost
Server Name localhost
Administator’s Email Address admin@localhost

Zaznaczanie opcji for all users jest niekonieczne, ponieważ stawiamy serwer testowy na prywatnym komputerze. Jeżeli jest on podłączony do sieci lokalnej, jest to nawet niewskazane, ponieważ później zainstalujemy obsługiwany z przeglądarki menedżer baz danych, który ktoś mógłby wykorzystać do zniszczenia nam projektów.

Na następnym ekranie zaznaczamy opcję „Typical” i wybieramy miejsce, do którego ma być zainstalowany serwer: D:/Serwer/. Instalator automatycznie utworzy tam katalog Apache2 i skopiuje wszystkie pliki.

Teraz serwer musimy przystosować do pracy i skonfigurować. Choć instalator utworzył nam już katalog D:/Serwer/Apache2/htdocs, z którego domyślnie odczytywane są strony, nie jest najlepszym rozwiązaniem umieszczać tam wszystkich naszych dokumentów. Pozostawimy go tylko do późniejszego zainstalowania w nim różnych menedżerów serwera (np. do zarządzania bazą danych) obsługiwanych z poziomu przeglądarki. Dla naszych własnych plików utworzymy katalog D:/Serwer/www (dla systemu XP będzie to wyglądać D:\Serwer\www).

Otwórz teraz plik konfiguracyjny serwera: D:/Serwer/Apache2/conf/httpd.conf. Odnajdź w nim następujące dyrektywy i przypisz im wartości:

Listen 127.0.0.1:80
ServerName localhost
DirectoryIndex index.html index.php index.php5
UserDir „D:/Serwer/www”
DocumentRoot „D:/Serwer/www”

Pod dyrektywą UserDir dodaj jeszcze poniższy blok:

 <Directory "D:/Serwer/www">
  AllowOverride All
  Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec ExecCGI
  Order allow,deny
  Allow from all
 </Directory>

Jego zadaniem jest powiadomienie serwera, jakie akcje są dozwolone wewnątrz tego katalogu.

Po instalacji i uruchomieniu aplikacji powinno pokazać się dosowe okno. Świadczy ono o tym, że serwer pracuje. Należy pamiętać o tym, aby nie zamykać tego okna ponieważ zakończy to działanie serwera.

Teraz testujemy czy wszystko przebiegło poprawnie. Otwórz przeglądarkę i wpisz w niej http://localhost/. Powinna pojawić ci się domyślna strona startowa serwera. Aby przetestować katalog „UserDir”, utwórz w nim katalog np. test, zapisz w nim plik index.html z napisem „Hello World” i uruchom w przeglądarce: http://localhost/~test/. Jeżeli wyświetlił się napis, wszystko jest OK. W systemach 2000/XP serwer Apache może pracować jako usługa systemu operacyjnego. Zamiast okienka dosowego, dostępna będzie w trayu ikonka programu „Apache Monitor” pozwalająca na włączanie, wyłączanie oraz restartowanie zainstalowanych usług Apache.

Instalacja w systemie Mac OS X

Standardowo Mac OS X ma zainstalowany serwer Apache — możesz go włączyć w panelu preferencji Sharing jako Personal Web Sharing.

Jeśli chcesz nowszą wersję Apache, możesz zainstalować pakiet Apache2 za pomocą programów [Fink] oraz [FinkCommander].

Apache można również skompilować samemu. Potrzebna będzie instalacja dodatku Developer Tools z płyty systemu Mac OS X, dalej należy postępować jak w przypadku systemów Unix/Linux.

Instalacja MySQL 5.0

W tym rozdziale zainstalowana zostanie baza danych MySQL 5.0.

Instalacja w systemach Unix/Linux

Kompilacja ze źródeł

Ten moduł jest niekompletny.

Pakiety

Także serwer baz danych MySQL można zainstalować ze źródeł. Przeważnie jest on już wtedy w pełni gotowy do pracy i wymaga jedynie uruchomienia. Po szczegóły instalacji odsyłamy do instrukcji twojego menedżera pakietów.

Instalacja w systemach Windows

Poniższy sposób instalacji dotyczy systemów Windows 2000 oraz Windows XP.

 1. Wejdź na stronę www.mysql.com
 2. W dziale „Downloads” zlokalizuj kategorię „Windows” i pobierz plik oznaczony jako „Windows (x86)” (34.9 MB). Upewnij się, że ściągasz najnowszą wersję.
 3. Rozpakuj archiwum i uruchom plik Setup.exe
 4. Wybierz rodzaj instalacji (Custom)
 5. Wybierz katalog, do którego chcesz zainstalować serwer
 6. Zaakceptuj proponowane przez instalator komponenty pakietu.
 7. Poczekaj, aż wszystkie pliki zostaną skopiowane.
 8. Instalator zaproponuje Ci rejestrację w witrynie mysql.com. Wybierz opcję Skip Sign-up, chyba że posiadasz już konto lub chcesz takie utworzyć.
 9. Zaznacz opcję „Configure the MySQL Server now” i kliknij „Finish”. Uruchomione zostanie narzędzie konfiguracji serwera.
 10. Wybierz „Reconfigure Instance” i kliknij „Next”
 11. Wybierz „Standard configuration” i kliknij „Next”
 12. W kolejnym kliknij na „Next” bez zaznaczania czegokolwiek.
 13. Zaznacz opcję „Modify Security Settings” i wpisz we wszystkie pola hasło „root”.
 14. Kliknij „Execute”, aby zapisać zmiany.

MySQL został zainstalowany i jest dostępny jako usługa systemu Windows. Możesz go zatrzymywać lub restartować poprzez Panel Sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi.

Aby dokonać w przyszłości aktualizacji bazy danych MySQL do nowszej wersji, zatrzymaj serwer MySQL, zrób na wszelki wypadek kopię zapasową katalogu data, a następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, instalując nową wersję na starą.

Instalacja w systemie Mac OS X

Wystarczy pobrać gotowy pakiet (.dmg) ze strony domowej MySQL. Zamieszczony jest na nim standardowy instalator. Dodatkowo warto kliknąć na plik .prefPane, który doda do systemowych preferencji możliwość startowania i zatrzymywania serwera.

Po instalacji Developer Tools z płyty systemu Mac OS X można skompilować bazę ze źródeł, tak samo jak w innych systemach Uniksowych.

Instalacja PHP 5.2

Na samym końcu instalujemy główny program, czyli interpreter PHP oraz podłączamy go do już zainstalowanego serwera Apache.

Instalacja w systemach Unix/Linux

Kompilacja ze źródeł

Na początek pobieramy źródła projektu dostępne na stronie www.php.net. Rozpakowujemy je w katalogu /usr/src:

tar -xvf php-5.2.0.tar.gz

Jeżeli ściągnąłeś inną wersję projektu albo źródła są skompresowane innym algorytmem, odpowiednio zmodyfikuj nazwę swojego pliku. Po rozpakowaniu powinien pojawić się katalogu php-5.1.4. Przechodzimy do niego:

cd php-5.2.0

Teraz rozpoczynamy konfigurowanie naszej kompilacji poprzez podanie odpowiednich dyrektyw do skryptu configure.

./configure --with-apxs=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-config-file-path=/etc/apache
--with-zlib --with-mysql=/usr/local/mysql
--with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config
--with-pdo-mysql=/usr/local/mysql/bin/mysql_config --with-gd --enable-gd-native-ttf
--with-libxml-dir=/usr/local/libxml

Oto opis poszczególnych opcji:

 • –with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs – informujemy, że chcemy skompilować PHP jako moduł serwera Apache i podajemy ścieżkę do programu apxs dostarczanego wraz z nim.
 • –with-config-file-path=/etc/apache – informujemy, że plik konfiguracyjny PHP znajdować się będzie w katalogu /etc/apache
 • –with-zlib – dodajemy bibliotekę Zlib potrzebną niektórym modułom
 • –with-mysql=/usr/local/mysql – aktywujemy najstarsze rozszerzenie do obsługi baz danych MySQL, podając ścieżkę do katalogu, w którym znajduje się folder z nagłówkami C serwera.
 • –with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config – aktywujemy nowe rozszerzenie do obsługi baz danych MySQL, podając ścieżkę do programu mysql_config generującego odpowiednie pliki.
 • –with-pdo-mysql=/usr/local/mysql/bin/mysql_config – aktywujemy sterownik dla bazy MySQL dla biblioteki PHP Data Objects omawianej w tym podręczniku. Ścieżka także prowadzi do programu mysql_config.
 • –with-gd – aktywujemy bibliotekę GD do generowania obrazków
 • –enable-gd-native-ttf – aktywujemy wbudowaną obsługę czcionek TTF w bibliotece GD.
 • –with-libxml-dir=/usr/local/libxml – podajemy ścieżkę do katalogu biblioteki libxml, dzięki czemu aktywne będą moduły do obsługi XML’a w PHP.

Kiedy skrypt konfiguracyjny zakończy działanie, wydajemy dwa kolejne polecenia kompilacji oraz instalacji PHP:

make
make install

Kopiujemy plik konfiguracyjny PHP do odpowiedniego katalogu:

cp php.ini-recommended /etc/apache/php.ini

Otwieramy ten plik i modyfikujemy w nim następujące dyrektywy:

 • error_reporting – ustawić na E_ALL | E_STRICT
 • doc_root – ustawiamy ścieżkę do katalogów kont, w których zamierzamy docelowo używać PHP: /home/*/www (ta sama, co w Apache)

Otwieramy plik konfiguracji serwera Apache: /etc/apache/httpd.conf. Sprawdzamy, czy program „apxs” nie dodał nigdzie linijki

LoadModule php5_module modules/libphp5.so

Jeżeli nie, dopisujemy ją. Ponadto musimy dodać

AddType application/x-httpd-php .php .php5

Aby serwer wiedział, jakie pliki należy przepuszczać przez interpreter PHP. Zapisujemy zmiany i na koniec restartujemy/uruchamiamy serwer Apache:

/usr/local/apache2/bin/apachectl start

Pora na przetestowanie działania PHP. Do katalogu /usr/local/apache2/htdocs kopiujemy plik phpinfo.php o treści:

<?php phpinfo(); ?>

W przeglądarce wpisujemy http://localhost/phpinfo.php – powinien ukazać się bardzo długi raport nt zainstalowanej wersji PHP (wersja, konfiguracja, moduły itd.). Jeżeli zamiast tego pokazany zostanie wpisany wyżej kod, oznacza to, że instalacja nie przebiegła poprawnie i na którymś etapie został popełniony błąd.

Porada Opisana tutaj procedura kompilacji ze źródeł jest identyczna także dla wersji 5.1.x, a z dużą dozą prawdopodobieństwa także i dla przyszłych wydań.

Pakiety

Niemal wszystkie dystrybucje systemu Linux mają w swoich zasobach pakietów PHP. Jeżeli nie czujesz się na siłach instalować projektu ze źródeł, możesz skorzystać z tego rozwiązania i stosując się odpowiednio do instrukcji systemu pakietów używanego w twojej dystrybucji. Pakiety mają jednak kilka wad, a najważniejszą z nich jest konieczność polegania na intuicji autora pakietów. Interpreter nie zawsze jest skonfigurowany tak, jak byśmy chcieli, a ponadto należy ręcznie uaktywnić sobie dodatkowe moduły. Choć nowe wersje PHP ukazują się przeważnie w kilkumiesięcznych odstępach, niekiedy dystrybucje wyposażone są w naprawdę stare wersje interpretera. Przypominamy, że podręcznik ten pisany jest pod wersje PHP 5.1.x/5.2.x, więc jeśli twój pakiet zainstaluje Ci starszą, niektóre przykłady mogą nie działać prawidłowo.

Po zainstalowaniu PHP z pakietu odnajdź w swoim systemie plik php.ini i upewnij się, że następujące dyrektywy są ustawione na:

 • error_reporting = E_ALL | E_STRICT – poziom raportowania błędów
 • doc_root = „/home/*/www” – katalogi kont użytkowników
 • register_globals = Off
 • magic_quotes_gpc = Off
 • magic_quotes_runtime = Off

Trzy ostatnie dyrektywy służą do zachowania kompatybilności ze skryptami pisanymi pod PHP 3 i pierwsze wersje PHP 4, aktualnie zdecydowanie odradza się korzystanie z nich nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale też z powodu planów ich wycofania w PHP 6. Dlatego pozostawiamy je wyłączone i tak też będziemy pisać nasze skrypty.

Upewnij się ponadto, że PHP ładuje moduły php_pdo.so, php_pdo_mysql.so, php_mysql.so, php_zlib.so oraz php_gd2.so.

Instalacja w systemach Windows

Instalacja PHP jako jedyna nie polega na klikaniu dalej. Taka możliwość oczywiście istnieje, lecz wtedy nie można skonfigurować interpretera do pracy jako moduł serwera.

By zacząć działać, musimy ściagnąć najnowszą wersję PHP ze strony www.php.net w wersji dla systemu Windows. W chwili powstawania tego tekstu najnowszą wersją było PHP 5.1.1 (obecna wersja to 5.2.0). Ściągnięty plik rozpakowujemy do katalogu D:/Serwer/php5/. Następnie zmieniamy rozszerzenie pliku php.ini-recommended na php.ini i zabieramy się za jego edytowanie:

 1. Edycja poziomu błędów: znajdź linię error_reporting = E_ALL i zmień ją na error_reporting = E_ALL | E_STRICT. Ponadto odszukaj display_errors i ustaw wartość na On.
 2. W dyrektywie doc_root wprowadzamy ścieżkę do katalogu „D:/Serwer/www” utworzonego przy okazji instalowania serwera Apache. Tu będziemy trzymać nasze projekty.
 3. W dyrektywie extension_dir wprowadzamy ścieżkę do katalogu D:/Serwer/php5/ext, aby PHP mógł zlokalizować dodatkowe moduły.
 4. Przechodzimy do sekcji ; Dynamic Extensions ; gdzie ustawiamy, jakie dodatkowe moduły mają być ładowane przy starcie PHP. Należy usunąć średnik sprzed następujących linii:
 extension=php_gd2.dll
 extension=php_mysql.dll
 extension=php_mysqli.dll
 extension=php_pdo.dll
 extension=php_pdo_mysql.dll

Pierwszy moduł to biblioteka obsługi obrazków. Dwa następne zapewniają możliwość komunikowania się z bazą MySQL starszym skryptom PHP. Ostatnie moduły to nowa biblioteka PHP Data Objects służąca komunikacji z bazami danych skonfigurowana do działania z bazą danych MySQL. Jeżeli jakiejś linijki brakuje w twym pliku, dopisz ją.

Ostatnim krokiem jest podłączenie PHP do serwera Apache. Jeżeli zamierzamy zrobić to jako CGI, na koniec pliku konfiguracyjnego Apache dopisujemy:

 ScriptAlias /php5/ "D:/Serwer/php5/"
 AddType application/x-httpd-php .php
 Action application/x-httpd-php "/php5/php-cgi.exe"

W przypadku modułu linijek jest nieco mniej:

 LoadModule php5_module "D:/Serwer/php5/php5apache2.dll"
 AddType application/x-httpd-php .php

Możesz także dodać jeszcze jedną linijkę:

 PHPIniDir "E:/jakis_katalog"

Aby wskazać alternatywną lokalizację pliku php.ini – ale tylko, jeżeli rzeczywiście chcesz go tam przenieść. Teraz restartujemy serwer i zabieramy się za sprawdzenie, czy wszystko przebiegło poprawnie. Umieść w katalogu (wskazanym w pliku konfiguracyjnym serwera – opis znajdziesz w rozdziale Instalacja Apache) D:/Serwer/Apache2/htdocs/ plik phpinfo.php z taką magiczną linijką:

 <?php phpinfo(); ?>

W przeglądarce wpisz http://localhost/phpinfo.php – powinien pokazać Ci się bardzo długi raport nt zainstalowanej wersji PHP (wersja, konfiguracja, moduły itd.). Jeżeli zamiast tego ujrzysz wpisany wyżej kod, oznacza to, że coś zrobiłeś źle na którymś z etapów podpinania PHP do serwera.

Instalacja w systemie Mac OS X

Można zainstalować gotowy pakiet PHP5 za pomocą Fink i FinkCommander.

Kompilacja ze źródeł będzie wymagała instalacji dodatkowych bibliotek (dla ułatwienia można je zainstalować FinkCommanderem) oraz Developer Tools z płyty systemowej Mac OS X. Dalej kompilacja przebiega tak samo jak dla Unix/Linux.

Chcesz skomentować?